Študenti sú začiatkom možných zmien

November89 je iniciatíva lídrov študentského hnutia z Novembra 1989, ktorej cieľom je zdieľať čo najviac informácií z obdobia študentských protestov pre nasledujúce generácie študentov. Sloboda samotná a základné demokratické hodnoty a práva si treba neustále pripomínať v kontexte dneška, ale aj prostredníctvom významných historických udalostí akou bol aj November89. Aktuálne výsledky prieskumov ukazujú, že dnešní študenti považujú základné myšlienky demokracie za automatické a o historické udalosti, ktoré umožnili slobodu po Novemberi89 celkom stratili záujem.

Naším cieľom je prostredníctvom sprístupnenia originálnych materiálov a udalostí pripomenúť ciele, hodnoty a význam študentského hnutia nielen v roku 1989, ale aj v dnešnej slobodnej spoločnosti. Chceme podporiť odvahu dnešných študentov a ich záujem o veci verejné a motivovať ich. Je pre nás dôležité, aby sme našimi skúsenosťami prispeli k ešte väčšej miere občianskeho a spoločenského aktivizmu. Chceme prekonať generačný most a viesť veľmi otvorený dialóg so súčasnou generáciou, preto sme do nášho projektu oslovili aj mladých tvorcov, historikov, novinárov, influencerov a ďalších, aby sa na nedávnu históriu a jej odkaz dnešku pozeralo očami dnešného mladého človeka.

 

Vzdelanie je kľúčom k slobodnej a úspešnej spoločnosti

Úroveň slovenského školstva a každým rokom významnejší príklon študentov k extrémistickým stranám dokazujú zlyhanie zo strany štátu. Študenti v školách nedostávajú informácie o novodobej histórii krajiny ani o dôležitých historických udalostiach po roku 1945 vrátane Nežnej revolúcie. Aktuálne učebné osnovy takmer vynechávajú novembrové udalosti a zapríčiňujú ignoranciu mladých ľudí voči základným princípom demokratických hodnôt.

Preto pripravujeme viaceré aktivity ako:

  • Kniha Študenti a November 1989
  • Oral history
  • Študentský klub Novembra 1989
  • Printový magazín pre školy
  • Youtube kanál November TV
  • Archív a databáza
  • Spolupráca s ostatnými projektami

Titulná fotografia: Unsplash