Telekom podporil projekt November 89 Today. Prepája študentských lídrov 89 s dnešnými študentmi

Tento rok uplynulo presne 30 rokov od Nežnej revolúcie, vďaka ktorej dnes žijeme v slobodnej krajine. Pád komunizmu spustili študentské demonštrácie, ktoré sa konali 16. 11. v Bratislave a 17.11. v Prahe pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Slovak Telekom sa preto rozhodol pri tejto príležitosti podporiť projekt Študentské hnutie November 89 Today, ktorý odovzdá spomienky študentských lídrov novembra 89 pre generáciu dnešných študentov.

Reťaz študentov pred Úradom vlády SSR na Gottwaldovom námestí (dnešnom Námestí slobody) v Bratislave 7. decembra 1989. Podujatie zorganizoval Celoslovenský koordinačný výbor vysokoškolákov. Foto – TASR

Občianske združenie November 89, za ktorým stoja lídri študentského hnutia z novembra 89 – Zuzana Mistríková, Filip Vagač, Boris Strečanský a Juraj Vaculík a ďalší, chce cez projekt November 89 Today posilniť povedomie o študentskom hnutí a pripomenúť jeho hodnoty, ktoré sú aktuálne aj dnes. Zároveň otvára diskusiu na tému slobody a demokracie s mladou generáciou, ktorej sú dnes udalosti z novembra 89 vzdialené. Prevažná časť mladej generácie nevie, čo sa udialo v novembri roku 1989 a aký historický vývoj udalostiam predchádzal. Mladí ľudia nie sú oboznámení o roli študentov počas revolučných udalostí ani o hodnotách a cieľoch ich hnutia. Iba jeden zo štyroch oslovených maturantov gymnázia vie povedať, že prvým československým prezidentom ponovembrových udalostiach bol Václav Havel a čo bola Verejnosť proti násiliu. Súčasťou projektu bude rozsiahly webový portál november89.today, kde si každý bude môcť rozšíriť svoje vedomosti o fenoméne študentského hnutia v kontexte novembrových udalostí.

„Nežná revolúcia nám priniesla slobodu, na to nesmieme zabúdať a študenti boli tí, ktorí ju spustili. Preto považujeme za dôležité zmapovať a zachovať pre ďalšie generácie to akí boli, aké vyznávali hodnoty a čo sa v tom čase dialo. Preto podporujeme projekt, ktorého cieľom je zachovať históriu, svedectvá, fotografie a spojiť aktívnych študentov novembra a priblížiť ich mladým ľuďom,“ vysvetľuje Tatiana Švrčková, expert spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom.

Dokumentárne filmy o revolúcii v dnešnom kontexte 
Na začiatku dlhodobého projektu vznikne v spolupráci s osobnosťami študentského hnutia, ktoré pomáhali formovať demokratizačné dianie po 17. novembri 1989 na Slovensku, séria krátkych dokumentárnych filmov, ktoré zachytávajú tému revolúcie zo súčasnej perspektívy. Séria dokumentárnych filmov otvára aktuálne spoločenské otázky a problémy, ktoré dnes mladí ľudia považujú za dôležité riešiť a zmeniť.

Protagonistami série budú dnešní mladí ľudia a študentskí aktéri Nežnej revolúcie, ktorých zachytávajú dokumentárnym spôsobom v pre nich autentických situáciách a prostrediach, mladé filmárky Debora Pastirčáková a Štefánia Lovasová, ktoré majú k stredoškolákom o generáciu bližšie ako aktéri udalostí novembra 1989. Prvý krátky dokumentárny film na tému „Možnosť zmeny“ zachytáva prostredníctvom portrétu hudobnej kapely stredoškolákov pohľad mladej generácie na možnosť zmeny v dnešnej spoločnosti v kontexte dialógu s ich rodičmi, ktorí boli študentskými aktérmi Nežnej revolúcie: Martinom a Tomášom.

Kampaň na sociálnych sieťach približuje mladým praktiky režimu
V rámci partnerstva s osobnosťami študentského hnutia a dnešnými influencermi pripravil Telekom vlastnú kampaň cielenú na mladú populáciu, ktorú prostredníctvom sociálnej siete Instagram začala sledovať Štátna bezpečnosť. Instagramová ŠTB fungovala presne tak, ako to bolo pred 89-tym rokom. Tá cez svoj profil kontrolovala, či majú na pobyt v zahraničí majú vybavené potrebné povolenia, či nepočúvajú závadovú hudbu a či sa náhodou nedopustili propagácie západnej módy.

„V 89 sme nepoznali sociálne siete, Facebook, ale vedeli sme sa spojiť cez telefón, ktorý bol ale tiež vzácnosťou. Ako študenti sme spolu komunikovali hlavne osobne, na nástenkách, chceli sme zmenu. Od prvého momentu bola naša komunikácia otvorená, aj keď sme vedeli, že sú medzi nami špicli a SZMáci, tak nás to nezastavilo,“ hovorí o svojich osobných skúsenostiach s režimom Dušan Švalek, aktívny člen študentského hnutia v Žiline a riaditeľ Slovak Telekom a dodáva: „Dnes je to našťastie už minulosťou a naopak, dnes sa z followerov tešíme a slobodne zdieľame naše myšlienky, zážitky a životy s ostatnými. Nežná revolúcia nám otvorila dvere ku slobode. Vďaka nej som si mohol vybrať kariéru vo firmách, pre ktoré som sám chcel pracovať, slobodne sa vyjadrovať, cestovať a byť úspešný. Práve to slobodné rozhodovanie je asi najhmatateľnejším benefitom demokracie. Sám som využil šancu cestovať, žil som a pracoval pre firmy v zahraničí. Naučil som sa dobre po španielsky, študoval som v Spojených štátoch, takže by som povedal, že všetky moje sny spred revolúcie sa mi splnili na viac ako 100 percent a som nesmierne vďačný, že som mal takúto príležitosť.“

Na Facebook stránke a YouTube Telekom SK budú postupne uverejnené video rozhovory s aktérmi Študentského hnutia – Milošom Durecom, Robertom Bystrickým, Borisom Strečanským, Jurajom Vaculíkom a Dušanom Švalekom, ktorých vyspovedali influenceri – Matúš Okajček, Gregor Miler, Dáša Šarközyová, Bekim a youtuberka Sandra z Dejepis Inak.

Rozhovor lídrov študentského hnutia naživo 
Súčasťou kampane bude vo štvrtok, 28.11. od 13:00 hod., živé vysielanie diskusie na Instagramovom profile @telekomsk, v ktorej budú debatovať lídri študentského hnutia Zuzana Mistríková a Filip Vagač, šéf Telekomu a aktívny člen študentského hnutia v Žiline Dušan Švalek, a youtuber Matúš Okajček, zapojený do kampane ako jeden z influencerov.

Medzi ďalšie aktivity združenia November89 patrí aj pripravovaná kniha rozhovorov so študentskými lídrami z Novembra v spolupráci s novinárom Karolom Sudorom. Združenie tiež katalogizuje a spracúva fotoarchív, ktorý pozostáva v mnohých unikátnych fotografií z prostredia študentského hnutia z Novembra. Tiež pripravuje aj projekt, ktorý bude metódou oral history zaznamenávať  a následne spracúvať výpovede aktérov z tohto obdobia. Ambíciou združenia je dokumentovanie a mapovanie nielen toho, čo sa dialo v Bratislave, ale pokrytie celého Slovenska, všetkých centier študentského vzopätia na celom Slovensku a iniciovanie reflexie tohto jedinečného fenoménu moderných slovenských dejín.

„Aj po 30 rokoch sú študenti tým katalyzátorom a aktivátorom tém, ktoré si spoločnosť musí sama sebe poloziť, zodpovedať a riešiť. A za posledné roky sa ukázalo, že mladí ľudia sú stále rozumní, uvedomujú si , že sami sebe pripravujú budúcnosť a formujú v akej spoločnosti, v akom štáte, akej krajine budú žiť,“ povedal Juraj Vaculík, líder študentského hnutia.