Sme platforma, ktorá spája generáciu študentov ’89 s dnešnou mladou generáciou študentov.

Budeme radi, ak nám napíšete akekoľvek vaše podnety, čo sa vám páčí, prípadne nepáčí, ak by ste mali záujem spolupracovať alebo sa k nám chcete pridať. Dvere máme vždy otvorené.


November 89 o.z.,
Grösslingova 2471/63,
811 09 Bratislava

IČO: 52479081,
Č. reg: VVS/1-900/90-56796, dňa: 28. 6. 2019
Štatutárny zástupca: Boris Strečanský