Prečo vznikol NOVEMBER89 DNES?

Udalosti z roku 1989 sa v očiach mladej generácie môžu javiť ako dávné fantazijné príbehy niekdajších hrdinov, ktorí bojovali za slobodu v bývalom Československu.

Podstata Novembra 1989 je pre dnešných študentov často veľkou neznámou. Spoznajte príbehy a udalosti vtedajších študentov „z prvej ruky“.

Projekt November89 vznikol z iniciatívy lídrov študentského hnutia roku 1989.

Chceli by sme prostredníctvom sprístupnenia originálnych materiálov a udalostí pripomenúť ciele, hodnoty a význam študentského hnutia nielen v roku 1989, ale aj v dnešnej slobodnej spoločnosti. Podporiť odvahu dnešných študentov a ich záujem o veci verejné.

Je pre nás dôležité, aby sme svojimi skúsenosťami prispeli k ešte väčšej miere občianskeho a spoločenského aktivizmu. Chceme viesť otvorený dialóg sosúčasnou generáciou, preto sme do nášho projektu oslovili aj mladých tvorcov, historikov, novinárov, influencerov aďalších, aby ste sa na nedávnu históriu a jej odkaz mohli pozrieť aj „očami dneška“.