V roku 1989 sme sa postavili proti totalitnému režimu, za slobodu, demokraciu a ľudské práva. Dnes s úžasom sledujeme, ako tí, ktorí naše práva a slobody skôr ohrozujú, poprípade tí, ktorí si November 89 ani nevšimli, chystajú protesty a hlásia sa k 17. novembru 1989.

Veríme, že naša slobodná spoločnosť s demokratickou ústavou a zákonmi, poskytuje všetkým dostatok priestoru a možností vyjadriť súhlas či nesúhlas, a v prípade potreby aj protestovať. Aj my máme výhrady voči chaosu a niektorým krokom alebo spôsobom vlády. Právo na protest však nesmie ohrozovať druhých, a ak vláda vydala zákaz zhromažďovania kvôli pandémii, treba toto nariadenie rešpektovať. Za naozaj absurdné považujeme, že sa extrémistické zoskupenia a iniciatívy organizujúce  súčasné nepovolené protesty, idú prirovnávať k vystúpeniu študentov a občanov za slobodu v roku 1989. Pritom sa viacerí z nich verejne hlásia k ideám fašizmu. Boli to práve nacisti, ktorí v novembri 1939 zastreli Jana Opletala, popravili jeho študentských kolegov a viac ako 1 200 študentov poslali do koncentračných táborov. November 89 spustil brutálny zásah komunistickej totality voči zhromaždeniu, ktoré sa konalo na počesť 50. výročia týchto udalostí.

Stav našej krajiny má ďaleko od ideálu, sú však okolo nás stovky a tisícky ľudí, ktorí sa snažia robiť veci dobre a ktorí si zaslúžia našu podporu. Lekári a zdravotníci v nemocniciach chránia v čase pandémie naše zdravie, často na úkor svojho, pričom neraz bojujú s úbohým stavom nemocníc a kliník. Vedci vyvíjajú nové lieky a snažia sa, aby racionálne a vedecké poznatky neprekryli hoaxy a fámy.  S nádejou sledujeme ozdravné procesy v justícii, ktoré odkrývajú a postihujú nové a nové chobotnice zločinov a podvodov.

V roku 1989 sme získali slobodu, v ktorej sa naplno ukázalo, akí naozaj sme. Odvtedy sa väčšina z nás snaží s veľkou námahou zlepšiť samých seba, našu spoločnosť, túto krajinu.

My sme nestratili nádej, že sa to dá.

A nestratili sme nádej, že je nás väčšina.

V Bratislave, 16. 11. 1989

Členovia koordinačného výboru slovenských vysokých škôl v novembri 1989:
Daniel Bútora
Filip Vagač
Boris Strečanský
Zuzana Mistríková
Juraj Vaculík
Boris Grexa
Anton Popovič
Katarína Štrbová Bieliková
Mikuláš Čurík
Miloš Durec
Michal Bláha
Pavol Hanzel
Peter Tóth
Róbert Bystrický