Naším cieľom nie je vynikať medzi projektami venovanými novembrovej tematike, ale zjednotiť spoluprácu iniciatív, ktoré pracujú na osvete Novembra89 a spoločne zveľaďovať tému slobody a demokracie v slovenskej spoločnosti.

generálni partneri

odborní partneri

mediálni partneri