November89 Today

November89 je iniciatíva lídrov študentského hnutia z Novembra 1989, ktorej cieľom je zdieľať čo najviac informácií z obdobia študentských protestov pre nasledujúce generácie študentov.

Sloboda samotná a základné demokratické hodnoty a práva si treba neustále pripomínať v kontexte dneška, ale aj prostredníctvom významných historických udalostí akou bol aj November89.

Aktuálne výsledky prieskumov ukazujú, že dnešní študenti považujú základné myšlienky demokracie za automatické a o historické udalosti, ktoré umožnili slobodu po Novemberi89 celkom stratili záujem.

Kto stojí za projektom?