November89 & študenti

V piatok 17. novembra sa v Prahe na Albertove zišli českí aj slovenskí študenti vysokých škôl pri oficiálnom pietnom akte pri príležitosti 50. výročia smrti Jana Opletala a zatvorenia českých vysokých škôl v roku 1939 nacistickým Nemeckom (táto udalosť určila, že Medznárodným dňom študentov je práve 17. november).

Zhromaždenie bolo oficiálne, pod patronátom mestskej vysokoškolskej rady Socialistický zväz mládeže (vtedajšej jedinej a ideologicky orientovanej organizácie s povinným členstvom pre študentov). O 16:00 bolo prítomných asi 15 000 účastníkov. Študenti niesli štátne zástavy, spievali a skandovali požiadavku na zmenu pomerov v ČSSR (odstúpenie skompromitovaných komunistických politikov, dodržiavanie ľudských a občianskych slobôd, prepustenie politických väzňov, začatie dialógu s nezávislými iniciatívami). Z Albertova sa sprievod vydal na cestu Prahou. Postupne prišiel až na Vyšehrad, kde po dvoch hodinách bola oficiálna časť programu ukončená.

Po skončení oficiálnej časti sa dav vydal do centra mesta. V sprievode podľa odhadov pochodovalo nakoniec až okolo 50 tisíc osôb. Približne 10 tisíc demonštrantov sa nakoniec ocitlo za Národným divadlom (na Národnej triede), kde im o 19:30 špeciálne jednotky zahradili cestu. Aby bolo zabránené ďalšiemu pochodu demonštrantov boli uzavreté ulice Mikulandská a Voršilská a tým bol zablokovaný ústup smerom k Národnému divadlu. 10 tisíc ľudí sa tak ocitlo uzatvorených medzi dvoma policajnými kordónmi. Čelo sprievodu stálo voči mladým príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti (štátnej polície), ktorým podávali kvety a chceli s nimi diskutovať.

Polícia medzitým uzatvorila aj všetky susedné ulice takže demonštranti boli úplne obkľúčení. Približne o 20:15 policajti a Oddiel osobitného určenia ministerstva vnútra (tzv. červené barety) veľmi razantne zakročili. Rozháňanie študentov sa zmenilo na brutálnu bitku. Neskôr nezávislá vyšetrovacia komisia uviedla, že bolo zranených celkom 568 osôb. Študentov bili obuškami, tak, že príslušníci vytvorili medzi sebou uličku, ktorou museli prejsť. Vybraných zatýkali. Jeden zostal ležať na zemi.

Ako sa ukázal neskôr bol to agent ŠtB Ludvík Zifčák alias študent Martin Šmíd, ktorý len odpadol. Príslušníci rýchlo odniesli jeho nehybné telo do sanitky. Drahomíra Dražská, vrátnička na internáte v Tróji, ktorá bola sama ľahko zranená, si to všimla a začala šíriť správu, ktorá sa neskôr ukázala ako fáma, o zabitom študentovi.

Udalosť vyvolala medzinárodné rozhorčenie a spustila proces, ktorý viedol k pádu komunistického režimu v Československu.

Viac o projekte November89 Today